חיפוש
  • motanalaw

האם מותר למתווך לגבות דמי תיווך גם מהיזם וגם מרוכשי הדירות בפרויקט?


מאת: עו"ד אודליה מותנה

15/05/2022


מעשה שהיה כך היה...


בין יזם בפרויקט בניה לבין מתווך נחתם הסכם שיווק לפיו היה על המתווך לשווק את הדירות החדשות שיבנו באותו פרויקט (תמ"א 38) בתמורה לדמי תיווך שישלם לו היזם.


בהסכם זה לא היתה כל התייחסות האם מותר או אסור למתווך לגבות דמי תיווך נוספים מרוכשי הדירות.


המתווך גבה מרוכשי הדירות דמי תיווך בשיעור 2%, זאת בנוסף לדמי התיווך שקיבל מהיזם.


כשנודע הדבר ליזם הוא הודיע על ביטול הסכם השיווק, וכתוצאה מכך הוגשה תביעה על ידי המתווך בה תבע לקבל פיצוי על ביטול הסכם השיווק שלא כדין.


בית המשפט דחה את תביעת המתווך מהסיבות הבאות:

1. סעיף 8(א) לחוק המתווכים במקרקעין מטיל על המתווך את החובה לנהוג בנאמנות ובהגינות כלפי הלקוח ולמסור לו כל מידע שיש בידו בעניין מהותי הנוגע לעסקה – במקרה זה, קיים ניגוד עניינים בין חובתו של המתווך לפעול להיצע גבוה של רוכשים מתעניינים לדירות היזם לבין גביית דמי תיווך ע"י המתווך מהרוכשים, פעולה שהביאה להגדלת עלות העסקה ופחות רוכשים מתעניינים.


2. סעיף 10 לחוק המתווכים במקרקעין אוסר על המתווך לטפל בעסקה שבה יש לו ענין אישי אלא אם כן גילה על עניינו האישי ללקוח וקיבל את הסכמת הלקוח לטיפול בעסקה, על אף קיומו של אותו ענין אישי – במקרה זה המתווך לא הודיע על עניין אישי זה ליזם ולא קיבל את הסכמתו המפורשת.


3. בהתייחס לעובדה כי בהסכם השיווק אין כל הוראה האם המתווך זכאי (או לא) לגבות דמי תיווך מהקונים, נקבע על ידי בית משפט כי יש לפרש את ההסכם השיווק ככזה האוסר על קבלת דמי תיווך מהקונים.


המלצתי בעקבות פסק הדין:

טיפול וגביית דמי תיווך משני צדדים בעסקת מקרקעין עלול לגרום לניגוד עניינים . על המתווך לפרט בהסכם התיווך/ שיווק את עניינו האישי בעסקה ואת האפשרות לניגוד עניינים, כך שההסכם יתן ביטוי להסכמת שני הצדדים לניגוד עניינים זה.


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור