top of page
חיפוש
  • motanalaw

האם מרזב המנקז מים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבית?

מאת עורכת הדין אודליה מותנה


האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדירה בלבד?


שאלה זו עמדה לדיון בפני בית המשפט בתאד"מ 18818-04-21 מוניקה טרבס נגד נציגות הבית המשותף ברחוב זיסמן 14 רמת גן . נסיבות המקרה:

התובעת הגישה כנגד הנתבעת תביעה כספית על סך 66,222 ₪ כשיפוי בגין ההוצאות שהוציאה לתיקון נזקים שנגרמו בדירתה בבניין המשותף כתוצאה מליקויים בצנרת הבניין. לטענת התובעת, מאחר ומדובר בצנרת של הרכוש המשותף, חלה על הנתבעת (נציגות הבית המשותף) חובת שיפוי התובעת בגין ההוצאות שהוציאה לתיקון אותם נזקים. בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט ביום 22/8/22, דחה בית המשפט את התביעה ופסק - סעיף 52 בחוק המקרקעין, העוסק בהגדרות הרלוונטיות לפרק בו הוא מצוי והעוסק בבתים משותפים דוגמת הבניין נשוא הליך זה, מגדיר רכוש משותף: "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".

צנרת העוברת בבניין אינה מוזכרת בהגדרה זו ובפסק הדין רע"א 7828-06 יהודה קרשין נ' תמר דן נדונה השאלה מה דינם של אותם צינורות או מרזבים שמטיבם עוברים בדרך כלל לאורכו של הבניין מהמקום בו בהם נדרשים עד הגיעם למחוז חפצם – הקרקע או במעמקיה שם הם נאספים למקום אחר. נפסק כי מרזבים המשמשים את כל דירות הבית המשותף או מרביתן הם "רכוש משותף", ומרזב שהותקן כדי לשמש דירה אחת בלבד, מהוה חלק אינטגרלי הימנה ונכלל בדירה.

בנסיבות המקרה לא היתה מחלוקת כי הצינור הוא למעשה מרזב העוסק באיסוף מי הגשם ממרפסת דירת התובעת – וממרפסתה בלבד. לפיכך, בהתאם לחוק המקרקעין ולפסיקה – הוא חלק אינטגרלי מדירתה של התובעת ואין הוא רכוש משותף – תהא התקלה שאירעה בו אשר תהא. כל עוד התגלתה הסתימה בתחומי אותו צינור ולא בצנרת אליה הוא נאסף – תיקונו באחריותה של התובעת וכך אף הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהתקלה שאירעה בו.

5 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור

מאת עורכת דין אוליה מותנה האם מחלת נפש שוללת את גמירות הדעת הנדרשת לעריכת הסכם? בפסק דין תמ"ש 20800-07-18 ג.ג נגד ח.ש. נדרש בית המשפט לבחון האם בנסיבות המקרה המנוחה, אשר היתה חולה פסיכיאטרית, גמרה בדע

bottom of page