חיפוש
  • motanalaw

המלצה דחופה בקשר לתיקונים המתוכננים בענין מס שבח ורכישה - חלק א'

מאת: עו"ד אודליה מותנה

18/03/2022


בחודש ינואר האחרון פורסם להערות הציבור תזכיר חוק הכולל שורת תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין ,זאת בטרם גיבוש הנוסח הסופי של הצעת החוק ואישורה בכנסת.


אחד התיקונים המוצעים הינו ביטול ההטבה לחישוב מס ליניארי מוטב במכירת דירת מגורים אשר נבנתה על קרקע שהייתה בבעלות לפני שנת 2014.


עד היום, מכירה של דירת מגורים שאיננה דירתו היחידה של המוכר היתה חייבת במס שבח רק עבור תקופת ההחזקה שלה מיום 1.1.2014, כך שכל תקופת ההחזקה הקודמת לינואר 2014 היתה פטורה ממס שבח.


קביעת תקופת ההחזקה הקודמת נעשתה ממועד רכישת הקרקע עליה נבנתה הדירה או ממועד רכישת הדירה.


כעת, מוצע כי הטבה זו תחול רק על זכות במקרקעין שהייתה כבר דירת מגורים ביום 1.1.2014. המשמעות היא, כי אדם אשר ביום 1.1.2014 היה רק הבעלים של הקרקע ובנה עליה דירת מגורים לאחר מכן, לא יהיה זכאי יותר לחישוב הלינארי המוטב, וכל השבח ממכירת הדירה (גם השבח שנצבר לפני ינואר 2014) יחויב במס שבח.


כדי לאפשר לציבור להתאים עצמו לתיקון נקבעה תקופת מעבר של 4 שנים שבה ניתן יהיה עדיין ליהנות מההטבה.


בהתייחס לתיקון המוצע, וקודם לאישורו בכנסת, המלצתי היא כי ככל ואתם מחזיקים בקרקע זמינה לבנייה למגורים ומעוניינים לבנות עליה דירות מגורים ולא לשלם מס שבח מוגדל במיוחד, עליכם להזדרז ולהתקשר עם קבלנים ולרבות בעסקאות קומבינציה לבניה על הקרקע ולהשלים את הבנייה של הדירות עד ליום 31.12.2025.

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור