top of page
חיפוש
  • motanalaw

הסכמה להצמדת חלק ברכוש המשותף לדירה (גג/חצר..) ←אין משמעה אישור של הדיירים לבנות על חלק זה

מאת: עו"ד אודליה מותנה (18/7/22)


הצמדת רכוש משותף לדירה ספציפי ת מעניקה לבעל אותה דירה זכות לשימוש בלעדי בחלק מסוים בשטח המשותף, אבל אותו דייר לא רשאי לבנות עליו ללא הסכמה מפורשת לכך משאר בעלי הדירות בבניין, וזאת גם אם בעל הדירה קיבל אישור בניה מהועדה המקומית לתכנון ובניה.


זכות זו לבנייה על השטח המוצמד מתגבשת רק באמצעות אישור מפורש לכך בתקנון הבניין המשותף או הסכמה בכתב משאר בעלי הדירות בבניין המשותף.


כך נקבע בפסק דין בע"א 19/81 ביבי נגד ד"ר הורברט :


"אחוזי בנייה בלתי מנוצלים יש להם ערך כלכלי לבעלי הדירות בבית משותף,

הגם שאין לראותם בחלק מ"הרכוש המשותף". ניצול זכויות אלה על ידי אחד

השותפים בבניין בהכרח שהוא מקטין את ערך הדירות הקיימות. לפיכך,

הענקת "זכויות בניה" לבעל דירה פלונית, תוך שלילה למעשה של זכות

כלכלית זו מבעלי דירות אחרים, מן הדין שתיעשה בהסכמה או על דעתם."בפסק דין נוסף שניתן על ידי בית המשפט המחוזי, ע"א 432/83 מזרחי נגד חביב, נקבעו דברים דומים:


"זכויות בנייה בבית משותף הן נכס בבעלות משותפת של בעלי הדירות:

כויות הבנייה הינן נכס בבעלות משותפת, אף על פי שאינו חלק מן הרכוש

המשותף. הזכויות הללו נובעות מהבעלות בקרקע, וכיוון שהקרקע עליו ניצב

בית משותף שייכת במשותף לדיירים, אף זכויות הבנייה עליה שייכות להם

במשותף. אולם בעלים במשותף של זכויות בנייה יכול לוותר עליהן, ולהעבירן

לאחר "


מכל האמור לעיל עולה, כי אחוזי בנייה הם בעלי ערך כלכלי ושייכים לכל בעלי הדירות בבית, אלא אם כן נקבע אחרת באופן מפורש בתקנון המוסכם. שימו לב!! לא די בתקנון המאפשר לבעל השטח המוצמד לבנות עליו, ויש צורך במתן רשות מפורשת לניצול אחוזי הבניה של הבית המשותף

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור

bottom of page