חיפוש
  • motanalaw

השכן הגיש בקשה להיתר בניה - האם מותר לך להתנגד?

מאת: עו"ד אודליה מותנה

02/05/2022


על פי פסיקה אחרונה של בית המשפט העליון (אנטרים אינווסטמנטס (ישראל) בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים) נקבע -פה אחד- כי הנוהג שהיה קיים עד היום ברשויות המקומיות לפיו הרשות אפשרה לרבים להגיש את השגותיהם והתנגדותם לבקשות להיתר בניה -יבוטל, וכי מעתה רק בעלי זכויות באותם מקרקעין יהיו רשאים להגיש התנגדות.


מיהו אותו 'בעל הזכות במקרקעין' ?


מונח זה מתייחס לאותו אחד שרשום כבעלים החוקי של הנכס בטאבו (לא מספיק שרשומה לטובתך הערת אזהרה. דרושה כאן זכות קניינית).


בהתאם להחלטה זו של בית המשפט ראוי וחשוב להבדיל בין זכות ההתנגדות לתוכנית בנין עיר (תב"ע) אשר מוקנית לכל מי שרואה עצמו נפגע על ידי התוכנית, לבין זכות ההתנגדות לתוכנית להיתר בניה של מבנה בודד אשר מצומצמת רק למי שרשום בטאבו כבעלים באותם מקרקעין.


מה ההיגיון להבחנה זו (בין הגשת התנגדות לאישור תב"ע לבין הגשת התנגדות להיתר בניה) ?


ההנחה היא כי בעוד ששלב ההתנגדות לתב"ע מאפשר לכל מי שעלול להיפגע מהתכנית לטעון את טענותיו בפני הוועדה התכנונית, ולנסות להימנע מהחלטה שתפגע בו , שלב הרישוי וההתנגדות למתן ההיתר, נועד למנוע פגיעה בזכויות הקניין, ולכן הרשות להתנגד מוגבלת אך ורק לבעל זכות במקרקעין לגביהם התבקש ההיתר.


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור