חיפוש
  • motanalaw

חובת הגילוי החלה על מוכר נכס

מאת: עו"ד אודליה מותנה

11/04/2022


ביהמ"ש חייב מוכרים של בית מגורים לפצות את הרוכשים בגלל הפרת חובת הגילוי והטעייתם בקשר למצב הבית


מעשה שהיה כך היה...


בשנת 2018, נחתם הסכם מכר למכירת בית מגורים, במסגרתו הצהירו המוכרים כי הבית מתוחזק וכל מערכותיו תקינות ופועלות. עם זאת, כחודשיים לאחר חתימת ההסכם, החלו להגיע לאוזני הרוכשים שמועות על כך שקיימים בנכס פגמים וליקויים קשים של רטיבות. הרוכשים ביקשו מהמוכרים שיאפשרו להם לערוך בדיקות בבית על ידי מהנדס מטעמם אך המוכרים סירבו לכך בתוקף. בהמשך לכך, ביקרו הרוכשים בסביבת הבית ונוכחו לגלות כי מבוצעות בו עבודות שיפוץ ואיטום. הרוכשים ביקשו לבטל את ההסכם. המוכרים סירבו. והמקרה הגיע לבית המשפט. בית המשפט קיבל את תביעת הרוכשים ופסק כי למרות שקיים עיקרון לפיו על הקונה מוטלת האחריות לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לפני רכישת נכס, כך שלא יכולה להיות לו כל טענה כלפי המוכר ככל וגילה בדיעבד פגם או אי התאמה, קיים גם עקרון תום הלב שחל על הצדדים לחוזה ולפיו מוכר של נכס חייב בגילוי כל העובדות המהותיות להתקשרות ולנכס הנמכר. זאת וגם, ידיעה של נתונים אצל המוכר ומידע מהותי ביחס לנכס, עשויים להגביר את חובת הגילוי והצורך בשיתוף המידע עם הצד השני להתקשרות (הרוכש), ואין להטיל על הרוכשים את "האשם" על אי-גילוי הליקויים בנכס הנמכר. ויותר מכך, בית המשפט הזכיר כי בשל פערי המידע המובנים שחלים בין מוכרים לרוכשים לגבי מצבו וטיבו של נכס נמכר, יש לראות במוכר כגורם היעיל ביותר למניעת מחלוקות עתידיות, וזאת באמצעות גילוי כל מידע רלוונטי המצוי בידיו – בעוד שהרוכש נדרש למאמץ רב לגילוי המידע, לצורך קבלת החלטה מושכלת, מודעת ורצונית טרם התקשרותו בהסכם.

4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור