top of page
חיפוש
  • motanalaw

יזהר השוכר ! שימוש עסקי שנעשה בדירת מגורים בניגוד חוזה שכירות

מאת עו"ד אודליה מותנה (11/8/22)


👈יזהר השוכר!!

שימוש עסקי שנעשה בדירת מגורים בניגוד לחוזה שכירות


כפי הידוע, אדם המשכיר דירה למגורים יכול לקבל פטור מלא ממס על הכנסותיו משכר הדירה בכל חודש שבו הכנסות אלה אינן עולות על 5,196 ₪ באותו חודש (נכון ל-2022), וכן, יהיה זכאי לפטור ממס שבח במקרה של מכירתה (ככל וזו דירתו היחידה).


עד כאן הכל נפלא.


בפועל, שוכרים רבים הופכים דירות מושכרות לעסק בניגוד להסכם השכירות בו בדרך כלל רשום כי מטרת השכירות הינה למגורים בלבד, וכפועל יוצא מזה עלולים לשלול מהמשכיר קבלת פטור ממס שבח בעת מכירת הדירה (שכן בפועל לא שימשה למגורים ע"י השוכר).


ולא,


לא מעניין את רשויות המס שהשוכר הפר את ההסכם מול המשכיר והשתמש בדירה לעסק בניגוד לכתוב בהסכם השכירות. טענה זו לא תעמוד למשכיר.


יוצא איפוא כי,


שוכר דירת מגורים שהפך אותה לעסק חשוף לתביעה מצד משכיר הדירה במידה והדירה משמשת אותו לעסק בניגוד לרשום בהסכם כי מטרת השכירות הינה למגורים בלבד, וזאת בשל אובדן הפטור ממס על ידי המשכיר.


בפסק דין מיום 21/9/2009 ( תיק ו"ע 1069/06 ) נשלל פטור ממס שבח בעקבות שימוש עסקי שנעשה בדירת מגורים. לפי ועדת הערר, לצורך הבדיקה האם דירה עומדת בהגדרת "דירת מגורים מזכה", יש להיזקק לפן העובדתי ולשימוש בפועל של הדירה ולא מספיק שבהסכם השכירות מופיע סעיף המחייב את מטרת השכירות למגורים בלבד.


הערה-שימוש עסקי שולי (עבודה מהבית) בדירת מגורים לא יגרום לשלילת הפטור הנ"ל.
2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור

bottom of page