top of page
חיפוש
  • motanalaw

לא ניתן להאריך את התקופה למכירת דירה חלופית לצורך מדרגות מס רכישה של דירה יחידה

מאת עו"ד אודליה מותנה (17/8/22)


לא ניתן להאריך את התקופה למכירת דירה חלופית לצורך מדרגות מס רכישה של דירה יחידה


מעשה שהיה כך היה....


זוג רכש דירה על הנייר מקבלן ולפני שהסתיימה בנייתה רכשו דירה נוספת וביקשו בגינה מדרגות מס רכישה של דירה יחידה תוך התחייבות למכור את הדירה הראשונה בהתאם למועדים הרלוונטים באותה תקופה (18 חודשים).משבניית הדירה הראשונה טרם הסתיימה בתוך התקופה שלעיל, ביקשו הזוג לדחות את מועד המכירה של הדירה הראשונה (לתקופה ארוכה יותר מ- 18 חודש) , לצורך קבלת הטבת מס רכישה. לטענת בני הזוג, מנהל מס שבח אישר להם להאריך את התקופה.


ועדת הערר קבעה כי מנהל מס שבח לא מוסמך להאריך את התקופה, שכן לא מדובר במועד שניתן להאריכו לפי סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין (כגון סמכות מנהל מס שבח להאריך את התקופה להגשת בקשה לתיקון שומה), אלא בתנאי שנקבע בחוק, אותו אין המנהל מוסמך להאריך.

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור

bottom of page