חיפוש
  • motanalaw

מהי עסקת קומבינציה

מאת: עורכת דין אודליה מותנה (22/6/22)


מהי עסקת קומבינציה?

מכונה גם "מכר חלקי" או "מכר מלא"


עסקת קומבינציה הקרויה "עסקת חליפין" היא עסקה בה מתקשר בעל הקרקע עם יזם או קבלן, כאשר הבעלים מצידו "מביא" לעסקה את הקרקע, ואילו הקבלן תורם לעסקה את המימון ואת הבניה.


את התוצאה – הדירות שיתקבלו או הכסף שיתקבל בתמורה למכירת הדירות, יחלקו ביניהם בעלי הקרקע והקבלן בהתאם לאחוז הקומבינציה שייקבע.


סוגי עסקאות קומבינציה


עסקת קומבינציה מלאה עסקת קומבינציה חלקית מכירת מגרש תמורת רכישת דירות אשר ייבנו עליו. מכירת חלק מהמגרש בתמורה לקבלת

חלופה לא שכיחה כיום משום שיש בה שירותי בניה בחלק שנותר בידי הבעלים

סיכונים משפטיים, כלכליים ומיסויים


סוגיות עיקריות בעסקת קומבינציה


בחינת החייב במס

כשהקרקע נמכרת לקבלן על ידי אדם פרטי – הקבלן יחויב במע"מ ובמרבית המקרים הוא יהיה רשאי לנכות את המע"מ כמס תשומות .


כשהקרקע נמכרת לקבלן על ידי עוסק או מוסד כספי – המוכר יחויב בתשלום המע"מ (אלא אם כן המקרקעין מהווים מלאי עסקי).


מע"מ על שירותי הבניה

שירותי הבניה ניתנים על ידי עוסק כתמורה עבור המקרקעין. העוסק חייב לדווח על שווי השירותים ולהוציא על כך חשב ונית מס.


מועד החיוב במס שבח

קיימות מס' אפשרויות:

1. עם מסירת החזקה בקרקע לקבלן לצורך התחלת בניה

2. ככל ובעל הקרקע קיבל תשלום כספי במסגרת העסקה – מועד החיוב במס יהיה במועד התשלום הכספי


אופן קביעת מחיר העסקה

קיימות 2 חלופות לקביעת המחיר :

1. מחיר השוק

2. מחיר עלות הנכס בתוספת רווח מקובל בענ ף

ניתן לעשות שימוש בחלופה השניה רק אם לא ניתן ליישם את החלופה הראשונה.


בית המשפט (בפסק דין ניכן) קבע כי אפשר להניח כעיקרון ששווי השירותים ושווי המקרקעין הוא זהה ולכן די להעריך את אחד המשתנים כדי לקבוע את ערכו של המשתנה השני.

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור