top of page
חיפוש
  • motanalaw

משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה


משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות –

שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה


במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצורך רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש בטאבו, המשמשת להבטחת כספי הרוכש עד למסירת הדירה לרוכש וכן לצורך רישום בעלות הרוכש בדירה או בקרקע ומחיקת הערת האזהרה לאחר מכן.


ייפוי הכוח הוא כלי חשוב לייעול עסקת המכר והעברת הזכויות לרוכש, וברוב המוחלט של המקרים, המוכרים עושים שימוש נאות בייפוי הכוח.


עם זאת, ככל שייפוי הכוח בו מחזיק המוכר מאפשר לו ביצוע כל פעולה הנוגעת לרישומים בטאבו, באפשרותו גם למחוק את הערת האזהרה, לפני שהתקיימו הנסיבות המותרות בדין, ומבלי לקבל את רשותו של הרוכש.


פעולה זו תעמיד את כספי רוכש הדירה בסיכון.


ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון מבהיר כי רוכשי הדירות זכאים לשאת ולתת בנוגע לנוסח ייפוי הכוח, לרבות באמצעות קביעת תנאים ונסיבות ספציפיות בהן ניתן יהיה להשתמש בו, וכמובן שגם זכאים להתייעץ בעורך דין לפני חתימת ייפוי כוח כאמור.


יודגש כי במקרה של מחיקת הערת אזהרה שלא כדין, המוכר חשוף להליכים מנהליים, לרבות הטלת עיצומים כספיים משמעותיים על ידי ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, וכן להליכים פליליים.

3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת דין אוליה מותנה האם מחלת נפש שוללת את גמירות הדעת הנדרשת לעריכת הסכם? בפסק דין תמ"ש 20800-07-18 ג.ג נגד ח.ש. נדרש בית המשפט לבחון האם בנסיבות המקרה המנוחה, אשר היתה חולה פסיכיאטרית, גמרה בדע

bottom of page