top of page
חיפוש
  • motanalaw

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח

עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה)


ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירושה) בעבור 13,600,000 ש"ח.

במסגרת עריכת שומות מס עצמאיות במס שבח, הצהירו המוכרות כי הזכויות הנמכרות נרכשו ביום 1.7.1970 בעבור 1,200,000 לירות (שווה ערך ל- 120 ₪).

מנהל מס שבח נתניה דחה את השומות העצמאיות של המוכרות וערך שומה לפי מיטב השפיטה במסגרתה נקבע כי שווי הרכישה של הנכס הינו 120,000 לירות (שווה ערך ל- 12 ₪). כפועל יוצא מכך נקבע שבח גבוה יותר באופן משמעותי בעסקה (כ- 1.5 מיליון הפרש מס).


גדר המחלוקת


לטענת המוכרות (העוררות במקרה שלנו), נתון שווי הרכישה של הנכס בשומות העצמאיות שנערכו על ידן, נקבע בהסתמך על אישור מס שהופק להן על ידי מסמ"ק נתניה ולפיו בעסקת חכירה משנת 1973 שווי המכירה של הנכס עמד על 120 ₪, כך שלדידן שווי הרכישה בעסקה כאן יעמוד אף הוא על לפחות 120 ₪.

טענתם זו נדחתה על ידי מנהל מס שבח מסיבה כי אירעה טעות באישור המס שהופק למוכרות. הטעות ארעה בעת קליטת המידע מתוך רישומי הטאבו אל מערכת המחשוב ברשות המיסים וכי טעות זו תוקנה על ידו, כך שסכום המכירה הנכון בעסקת החכירה משנת 1973 עומד על 12 ₪ (כפי המצוין ברישומי הטאבו) ולא על 120 ₪.


פסק הדין


ביום 31.05.22 ניתן פסק דין, ובית המשפט קבע כי מחד, הלכה ידועה היא כי טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח, ואין מקום לכבול את ידיה של הרשות מחמת טעותה, זאת בין היתר לאור העיקרון בדבר גביית מס אמת, אך מאידך, אל מול עיקרון זה, המצדיק להתיר לרשות המיסים לתקן טעויותיה, יש לשקול גם את האינטרס של הפרט כמי שהסתמך על מצב הדברים הקודם, טרם התיקון.


בית המשפט בחן את טענת ההסתמכות של העוררות וקבע כי הן לא הצליחו לבסס טענת הסתמכות סבירה, וכי טרם התקשרותן בעסקה לא נעשה על ידן ניסיון להשיג את מלוא המידע הרלוונטי לגביהן באמצעים סבירים כדוגמת פניה לטאבו לשם קבלת שטר המכר של רכישת הנכס משנת 1970 ואשר לפיו שווי הרכישה של הנכס הוא אכן 120 ₪ (במקום להסתפק באישור מס שעוסק בעסקת חכירה משנת 1973).


כמה מילים ממני אליכם -


פסק הדין מראה, בדרכו, את החשיבות של ביצוע בדיקות מקדמיות באופן מקיף ומקצועי לפני חתימה על עסקת מקרקעין כדי לקבל תמונה מלאה על הנכס (לרבות גובה המס) ולהימנע מ"הפתעות" לא נעימות בו מפסידים עשרות ומיליוני שקלים.


אל תחתמו על עסקת מקרקעין ללא סיוע וייעוץ מעורך דין מקצועי שישים לכם את האצבע על נקודות קריטיות שחובה לבדוק אותן, שיזהה סיכונים מראש, שישמור על האינטרסים והזכויות שלכם ושיוביל אתכם לעסקה בטוחה ומשתלמת. זכרו, הרווח כולו שלכם.

8 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור

מאת עורכת דין אוליה מותנה האם מחלת נפש שוללת את גמירות הדעת הנדרשת לעריכת הסכם? בפסק דין תמ"ש 20800-07-18 ג.ג נגד ח.ש. נדרש בית המשפט לבחון האם בנסיבות המקרה המנוחה, אשר היתה חולה פסיכיאטרית, גמרה בדע

bottom of page