top of page
חיפוש
  • motanalaw

פטור מהמצאת אישורי מיסים ברישום הסכם שיתוף בחלקה של עד 1.5 דונם

מאת עו"ד אודליה מותנה (23/8/22)


האם ידעתם ....?


ברישום הסכם שיתוף בטאבו


⬇️

שכולל חלוקה לעד 4 יחידות דיור


⬇️


בחלקה של עד דונם וחצי


⬇️


כשלא משולמים בין הצדדים תשלומי איזון


⬇️


וקיימת התאמה בין החלקים הרשומים בטאבו לבין תשריט המודד והסכם השיתוף...


⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

אין צורך להמציא לטאבו אישורי מיסים כלל


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור

bottom of page