חיפוש
  • motanalaw

פירוק שיתוף במקרקעין

מאת: עו"ד אודליה מותנה

14/05/2022


השבוע קיימתי פגישה עם אדם יקר (לצורך הענין נקרא לו דן) והתפלאתי כשנכנס אלי למשרד אבל וחפוי ראש.


לפשר שאלתי מה קרה , הוא סיפר כי בעבר השקיע סכום מכובד ברכישת קרקע חקלאית מתוך מחשבה כי ככל וזו תופשר לבניה, תהיה לו אפשרות לדאוג לעתיד טוב יותר לילדיו.


חלפו השנים והקרקע אכן הופשרה לבניה, ובמגרש החדש שהתקבל (בו ניתן לבנות רב קומות) דן מחזיק ב 8% ו- 2 שותפים נוספים מחזיקים ב- 92%.


בעוד דן שמח וטוב לב שההשקעה שלו נשאה פרי, פנו אליו 2 השותפים האחרים וביקשו כי ימכור להם את חלקו. דן הסביר להם שהוא לא מעוניין למכור אלא להשתתף איתם בבנייה, אך הם סרבו וטענו כי יפנו לבית המשפט כדי לפרק את השיתוף בקרקע על ידי מכירת חלקו.


את ההסבר שנתתי לדן אני מעלה בתמצות גם כאן לטובת הכלל, ובפרט לטובת אלו שנמצאים או עלולים להימצא בסיטואציה דומה.


כמה עובדות על פירוק שיתוף במקרקעין:


1. שותפות במקרקעין עם אחרים אין משמעה חתונה קתולית לכל החיים.


2. לפי חוק המקרקעין, כל אחד מהשותפים יכול, בכל עת, לדרוש לפרק את השיתוף ובכך לסיים את יחסי השיתוף ביניהם.


3. ככל ובעלי הקרקע לא הגיעו ביניהם להסכמה כיצד לחלק את המקרקעין, או כשאחד מהם מתנגד לפירוק השיתוף – נתונה לכל אחד מהם הזכות לפנות לבית המשפט כדי לדרוש את פירוק השיתוף.


4. חשוב - שותף המבקש את פירוק השיתוף אינו יכול להחליט על דעתו באיזו דרך תפורק השותפות.


5. ככלל, הדרך העדיפה לפירוק שותפות היא על ידי חלוקה בעין של הנכס (חלוקה פיזית), ובלבד שאופי הנכס והוראות חוקי התכנון והבנייה מאפשרים זאת.


6. במקרים בהם לא ניתן לחלק פיזית את המקרקעין –מהטעם כי חלוקה כזו תגרום נזק או הפסד ניכר לשותפים (או לחלק מהם) , או כשחוקי התכנון והבניה לא מאפשרים זאת - בית המשפט רשאי להורות על פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין (כ-ל המקרקעין, ולא רק חלק מהם), וחלוקת התמורה בין השותפים (כל אחד לפי חלקו היחסי) .


7. בית המשפט לא מוסמך לכפות על אחד מהשותפים למכור את חלקו בקרקע למרבה במחיר, אלא יש לפרק את השיתוף בדרך של מכירת הנכס כולו.


8. מיותר לציין כי כשהשותפים מסכימים ביניהם על פירוק השותפות על ידי מכירת חלקו של שותף אחד בלבד – אין מניעה שיעשו זאת , כך שאותו שותף ימכור את חלקו לשותפים אחרים או לצד שלישי.דן יצא מהמשרד שלי כשהוא נושם לרווחה בידיעה כי אין לשותפים שום זכות לפגוע בזכותו הקניינית על ידי מכירת החלק שלו בלבד ונישולו מהקרקע, וכי ככל ויבחרו לפנות לבית המשפט, הרי שגם הם יהיו כפופים למתכונת הפירוק הקבועה בחוק, וכי בכל מקרה, גם הם ישלמו מחיר כלשהו במידה ובית המשפט יחליט על מכירת הקרקע.2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור