חיפוש
  • motanalaw

קנס על שומה עצמית נמוכה מידי במכירת נכס

מאת: עו"ד אודליה מותנה

23/03/2022


קנס על שומה עצמית נמוכה מידי


אם הגשתם שומה עצמית נמוכה מידי לרשויות המס בגין מס שעליכם לשלם על מכירה של נכס, אתם עלולים להיות מחויבים בתשלום קנס בסכום לא מבוטל- קנס גרעון.


כך-


במכירה ששולם עליה מס ונקבע לגביה גירעון (כלומר נקבע הפרש בין המס שצריך לשלם בפועל לבין המס שחושב על-פי ההצהרה) העולה על 50% מהמס המגיע , ומנהל מס שבח סבר שהגירעון נובע מהתרשלות המוכר או מאי-מסירת הצהרה - יתווסף לסכום המס שיש לשלם קנס בשווי 15% מסכום הגירעון.


ויותר מכך, אם המנהל סבר שהגירעון נוצר במזיד או מתוך כוונה לחמוק מתשלום מס - יתווסף לסכום המס קנס בשווי 30% מסכום הגירעון.


ואם לא די בשיעור הקנס הגבוה, רשות המיסים דאגה שעל סכום הקנס יתווספו הפרשי הצמדה וריבית.

ישנם עורכי דין, המייצגים בעסקאות מקרקעין, שאינם בקיאים בהוראות חוק מיסוי מקרקעין ולא מודעים להוראות השונות בו, כך שהשומות הנערכות על ידם עלולות להוביל לתשלומי מס, ריביות וקנסות מיותרים – כמו בדוגמא שלעיל – בסכומים גבוהים במיוחד!!!


השרות הניתן על ידי בייצוג מוכרי נכסים מבטיח את יישומן של הוראות חוק מיסוי מקרקעין בעת הכנת השומה העצמית כך שחיוב המס הסופי בעסקה יהיה חיוב במס אמת , מבלי שתידרשו לשלם חיובי מס מוגדלים ומיותרים ללא כל הצדקה.


פחות מס = יותר כסף לכיס שלכם

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור