חיפוש
  • motanalaw

תיקון שומת מיסוי מקרקעין ככלי להפחתת החבות במס // תיקון שומת מס שבח ומס רכישה גם לאחר 4 שנים

מאת: עו"ד אודליה מותנה


בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין, ניתן לבקש להפחית את שומת מס השבח או מס הרכישה, על ידי הגשת בקשה לתיקון שומת המס, וזאת בתוך 4 שנים מהמועד בו יצאה שומה סופית על ידי רשות המיסים.


באילו מקרים ניתן להגיש את הבקשה לתיקון שומה?


בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) נתגלו עובדות חדשות שעשויות, לבדן או ביחד עם החומר שהיה בידי מנהל המיסוי, בעת עשיית השומה, לחייב במס או לשנות את סכום המס;

(2) המוכר מסר הצהרה לא נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מס;

(3) נתגלתה בדיעבד טעות בשומה.


מה ניתן לבקש במסגרת הבקשה לתיקון שומה?


במסגרת הבקשה לתיקון שומה ניתן , בין היתר, לבקש לחשב ניכויים נוספים שלא הוגשו וחושבו על ידנו במסגרת השומה העצמית, ניתן אף לבקש לבצע קיזוזי הון כנגד מס שבח ששולם וכן ניתן לבקש את פריסת מס השבח, ובכך לפעול לקבלת החזרים בסכומים לא מבוטלים אף לאחר שעסקת המכר כבר הגיעה לסיומה.


האם ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה גם לאחר שחלפו מעל 4 שנים מיום הוצאת השומה הסופית?


חשוב לציין כי למרות תקופת הזמן הקבועה בחוק לביצוע תיקון השומה (עד 4 שנים ממועד קבלת שומה סופית) , קיימת למנהל מיסוי מקרקעין סמכות כללית בחוק (סעיף 107) להאריך כל מועד שנקבע בחוק אם השתכנע כי ניתנה סיבה מספקת להגשת בקשת התיקון באיחור.


בית המשפט העליון קבע כי הסמכות הכללית של מנהל מיסוי מקרקעין להארכת מועדים נוגעת גם לתקופה הקבועה להגשת בקשה לתיקון שומה.


קישור לפסק הדין - פסק-דין בתיק ע"א 9817/17 (bshcpa.co.il)בפסק דין של בית המשפט העליון, שניתן ביום 21.02.2021, בעניין מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב נגד מיטל אביבי רייך, נדרש בית המשפט לעסוק בערעור של מנהל מיסוי מקרקעין על הכרעת ועדת הערר שהורתה לאפשר לבני זוג לתקן שומת מס רכישה, זאת למרות שחלף המועד הקבוע בחוק.

בענין זה, פסק בית המשפט כי הסמכות המוקנית למנהל מיסוי מקרקעין להאריך מועדים לפי סעיף 107 לחוק חלה גם על התקופה הקבועה להגשת בקשה לתיקון שומה.

האם האפשרות להאריך את מועד תיקון השומה (לפי סעיף 107 לחוק) היא דו סיטרית ? כך שגם מנהל מיסוי מקרקעין יהיה רשאי לפתוח ולתקן שומה לאחר שחלפו 4 שנים ?


בהתייחס לשאלה זו משיב כב' השופט מלצר בשלילה וטוען כי: " לא ניתן מבחינה לשונית לראות במנהל כאילו הוא "מבקש מעצמו" את הארכת המועד. גם ההיסטוריה החקיקתית שסקרנו לעיל, מוכיחה כי כוונת המחוקק היתה ליתן לנישומים את האפשרות לבקש הארכת מועדים מהמנהל ולא ליתן למנהל את האפשרות להאריך מועדים לעצמו."


בהתייחס להוראות החוק ולפסיקת בית המשפט, אני בהחלט ממליצה לבחון מראש את האפשרויות העומדות בפניכם להפחתת המס בעסקה, גם בדרך של הגשת בקשה לתיקון שומה, ואף לבדוק האם מגיעים לכם החזרי מס בשומות שהוגשו על ידכם בעבר.


תזכרו, פחות מס = יותר כסף שנכנס לכיס שלכם 😊
13 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור