חיפוש
 • motanalaw

18 טיפים למשכירים ולשוכרי דירות

חג האביב הגיע ואיתו מגיע בדרך כלל הרצון להתחדש במקום מגורים חדש.

אז, ככל ובכוונתכם להשכיר או לשכור דירה, קבלו ממני 18 טיפים :


 1. יש לאמת את זהות השוכרים ולבדוק שמצבם הכלכלי תקין ולא פתוחים נגדם הליכי הוצאה לפועל, תיק פשיטת רגל, שאינם מוגבלים בבנק ועוד.

 2. חובה לציין בהסכם כי השכירות היא שכירות חופשית וכי חוק הגנת הדייר לא חל ולא יחול עליה, וכי כל השקעה של השוכר במושכר לא תיחשב כדמי מפתח.

 3. עליכם לקבוע את תקופת השכירות.

 4. לגבי המשך השכירות לתקופה נוספת (אופציה) – ככל והוסכם ביניכם כי תינתן אופציה לשוכר, עליכם לקבוע את תקופת האופציה שתינתן, את התנאים להפעלת תקופת האופציה (הודעה מראש של השוכר של x ימים על רצונו להפעיל את האופציה, קיום התחייבויות השוכר לפי ההסכם עד לאותו מועד, המצאת בטחונות חדשים לתקופה זו ועוד)

 5. עליכם לקבוע את מחיר דמי השכירות החודשיים ואת המועדים לתשלומם (מדי כל חודש או רבעון...). ככל והסכמתם על תקופת אופציה עליכם להסכים על העלאת גובה דמי השכירות (או הותרת גובה הסכום כפי שהוא)

 6. לרוב נהוג לגבות תשלום מראש עבור 3 חודשי השכירות הראשונים.

 7. מטרת השכירות – עליכם לציין מה השימוש שיעשה השוכר במושכר (מגורים, עסק – איזה עסק).

 8. לקבוע הוראה האוסרת על השוכר להשכיר את המושכר ו/או חלקו בשכירות משנה ו/או להכניס אחרים למושכר, אלא בכפוף להסכמת המשכיר מראש.

 9. שמירת המושכר והציוד בו – עליכם לקבוע בהסכם הוראות בנוגע לשמירת המושכר. ככל ויש גינה – לקבוע הוראות בנוגע לתחזוקת הגינה וכו'. חשוב לציין בהסכם כי פגם או ליקוי שנובע כתוצאה מבלאי סביר – יתוקן על ידי המשכיר, ותיקון או פגם שנגרם ברשלנות או בכוונה על ידי השוכר – יתוקן על ידי השוכר.

 10. תשלומים שוטפים עבור השימוש במושכר (כמו ארנונה, מים, חשמל, ועד בית ועוד) – עליכם לקבוע בהסכם מי נושא בכל אחד מתשלומים אלו.

 11. שינויים/תוספות במושכר- רצוי לקבוע כי כל שינוי/תוספת ייעשו בתנאי שתינתן הסכמה מוקדמת של המשכיר.

 12. ביטוח המושכר – על המשכיר לדאוג לביטוח מבנה, על השוכר לדאוג לביטוח תכולה וצד שלישי.

 13. קיצור תקופת השכירות – חשוב לקבוע בהסכם מנגנון שמאפשר לצדדים לקצר את תקופת השכירות על ידי מתן הודעה מראש. לגבי השוכר, אפשר לקבוע כי יהיה מחוייב למצוא שוכר חלופי במקומו שיאושר על ידי המשכיר (בתנאים סבירים).

 14. בטחונות שעל השוכר להמציא להבטחת קיום חיוביו לפי ההסכם – חשוב לקבל (ערבות בנקאית/שטר חוב/שיקים לביטחון/ ערבות אישית של ערבים ועוד)

 15. פינוי המושכר – חשוב לקבוע כיצד על השוכר להשיב את המושכר בתום תקופת השכירות.

 16. פיצוי מוסכם עבור כל יום של איחור בפינוי הדירה - חשוב לקבוע את גובה הפיצוי המוסכם עבור כל יום של איחור בפינוי הדירה ומסירתה חזרה למשכיר.

 17. פיצוי מוסכם עבור הפרת הסכם על ידי מי מהצדדים – חשוב לקבוע הוראות באילו מצבים צד יהיה זכאי לקבל את הפיצוי המוסכם.

 18. מומלץ לציין בהסכם שהמשכיר יהיה רשאי להכנס למושכר (בתיאום מראש עם השוכר) כדי לבדוק את מצבו או להראות אותו לאחרים.

3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור